THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Thị Hải

ĐỊA CHỈ: Hóc Môn
QUY MÔ: 1 tầng