THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ HẢI
  • Năm thiết kế: 2018
  • Nam hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà cấp 4 mái thái
  • Diện tích đất: 53,6m2
  • Địa chỉ: Huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

Call Now