THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ CẬY
  • Quy mô: 1 tầng
  • Diện tích xây dựng: 400m2
  • Năm thiết kế: 2020

Call Now