THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THÀNH SƠN
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích đất: 300 m2
  • Địa chỉ: Ninh Thuận

Call Now