THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Thành Phước

ĐỊA CHỈ: Cần Thơ

QUY MÔ: 6 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2019

NĂM HOÀN THÀNH: 2020