THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THÀNH PHƯỚC
  • Quy mô: 6 tầng
  • Diện tích đất: 65,12m2
  • Địa chỉ: Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2020

 

Call Now