THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT:  NGUYỄN QUANG ĐẠT
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô công trình: Biệt thự 2 tầng
  • Diện tích đất: 424,3 m2
  • Địa chỉ: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

Call Now