THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN PHƯƠNG TÂY
  • Diện tích đất: 390m²
  • Diện tích xây dựng: 175m²
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Châu Thành, Tây Ninh

Call Now