THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT:  NGUYỄN MINH KHUÊ
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô công trình: Biệt thự 3 tầng
  • Diện tích đất: 241m2
  • Địa chỉ: Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Call Now