THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT:  NGUYỄN MINH KHUÊ
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô công trình: 3 tầng – 460m2
  • Địa chỉ: thành phố Quảng Ngãi

Call Now