THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Kiên Quốc

ĐỊA CHỈ: Lào Cai

QUY MÔ: 3 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now