THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN KIẾN QUỐC
  • Năm thiết kế: 2017
  • Năm hoàn thành: 2017
  • Quy mô: Quán cafe 3 tầng
  • Diện tích đất: 85,5m2
  • Địa chỉ: Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 

Call Now