THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN HỒNG THẢO
  • Diện tích xây dựng: 288m2
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Bình Dương

Call Now