THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Hoàng Yến

ĐỊA CHỈ: Sóc Trăng

QUY MÔ: 2 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

Call Now