THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN HOÀNG VŨ
  • Quy mô: 4 tầng
  • Diện tích đất: 112m2
  • Địa chỉ: Quận 6, Hồ Chí Minh
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020

Call Now