THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN HOÀNG VŨ
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: nhà phố 4 tầng_120 m2
  • Địa chỉ: Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now