THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Hoàng Vũ

ĐỊA CHỈ: Quận 6, TP. HCM

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020