THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN HOÀNG HÙNG
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô: Biệt thự 2 tầng
  • Diện tích đất: 279m2
  • Địa chỉ: Vĩnh Long

Call Now