• CĐT: NGUYỄN HOÀNG HÙNG
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô: nhà phố 2 tầng_160 m²
  • Địa chỉ: Vĩnh Long

Call Now