THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN HẢI DUY
  • Diện tích xây dựng: 151m2
  • Quy mô: 4 tầng
  • Năm thiết kế: 2021
  • Địa chỉ: Vũng Tàu

Call Now