THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN DUY LÂN
  • Quy mô: 4 tầng
  • Diện tích xây dựng: 52m2
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Địa chỉ: Gò Vấp, TP.HCM

Call Now