THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN DƯƠNG LUÂN VŨ
  • Diện tích xây dựng: 160m²
  • Quy mô: 2 tầng
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Lâm Đồng

Call Now