THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN ĐĂNG TÂM HẠNH
  • Quy mô: 4 tầng
  • Diện tích đất: 82m2
  • Địa chỉ: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020

Call Now