THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Đăng Tâm Hạnh

ĐỊA CHỈ: Đà Lạt

QUY MÔ: 4 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020