THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Đại Đinh

ĐỊA CHỈ: Đà Nẵng

QUY MÔ: 7 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now