THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN ĐẠI ĐINH
  • Năm thiết kế: 2017
  • Năm hoàn thành: 2017
  • Quy mô: Văn phòng kết hợp nhà ở – 7 tầng
  • Diện tích đất: 99m2
  • Địa chỉ: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 

Call Now