THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Cảnh

ĐỊA CHỈ: Cam Ranh

QUY MÔ: 3 tầng

KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 3 tỷ đồng