THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN CẢNH
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Biệt thự – 3 tầng
  • Diện tích đất: 204 m2
  • Địa chỉ: Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now