THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN CẢNH
  • Qui mô: 2 tầng
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Cam Ranh, Khánh Hoà

Call Now