THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN CẢNH
  • NĂM THIẾT KẾ: 2020
  • NĂM HOÀN THÀNH: 2020
  • QUY MÔ: 2 tầng
  • ĐỊA CHỈ: TP. Cam Ranh, Khánh Hòa

Call Now