THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN BÁ TRƯỜNG
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Biệt thự 3 tầng
  • Diện tích đất: 178,5m2
  • Địa chỉ: Thành phố Lạng Sơn, tỉnh  Lạng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now