THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Bá Trường

ĐỊA CHỈ: Lạng Sơn
QUY MÔ: 3 tầng