THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN ANH DŨNG
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô công trình: Nhà phố 2 tầng
  • Diện tích đất: 128,87 m2
  • Địa chỉ: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Call Now