THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGÔ VŨ LÂM
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích đất: 67.7m²
  • Diện tích xây dựng: 58.3m²
  • Địa chỉ: Tân Phú – Hồ Chí Minh
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2023

Call Now