THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGÔ THANH DƯƠNG
  • Diện tích đất: 140m²
  • Diện tích xây dựng: 100m²
  • Quy mô: 3 tầng
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Biên Hoà, Đồng Nai

Call Now