Mác bê tông là gì?

Posted on 21 Tháng Chín, 2021

Mác bê tông là tên gọi theo các tiêu chuẩn của của Việt Nam được dịch lại từ tiêu chuẩn của Liên Xô và vẫn còn được sử dụng đến bây giờ. Mác bê tông là cường độ chịu nén của mẫu bê tông hình lập phương kích thước 15x15x15 cm được bảo dưỡng trong điều kiện tiểu chuẩn trong 28 ngày. (đơn vị là kg/cm2)

Ví dụ:

Để xác định là bê tông mác M200, người ta tạo các mẫu bê tông hình lập phương và bảo dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn trong 28 ngày, sau đó mang mẫu đi thí nghiệm nén.

  • Mẫu bị phá hủy với cường độ > 200 kG/cm2 được coi là đạt.
  • Mấu bị phá hủy với cường độ < 200 kG/cm2 là không đạt.

Đơn vị và kí hiệu của mác bê tông là gì?

Mác bê tông có đơn vị là: kg/cm2

Mác bê tông được ký hiệu bằng chữ: M. Đây là ký hiệu theo tiêu chuẩn cũ như M200, M250, M300………..

Hiện nay đôi khi trong các bản vẽ xây dựng bạn sẽ thấy có kỹ hiệu chữ B như B20  (M250), B22,5 (M300), B25(M350)……

Mác bê tông gồm những loại nào?

Mác bê tông được phân loại bao gồm:

  • M100:Mác bê tông 100 là loại bê tông có cấp độ bền là B7.5 và có cường độ chịu nén là 9.63 Mpa.
  • M150:Mác bê tông 150 là loại bê tông có cấp độ bền là B12.5 và có cường độ chịu nén là 16.05 Mpa.
  • M200:Mác bê tông 200 là loại bê tông có cấp độ bền là B15 và có cường độ chịu nén là 19.27 Mpa.
  • M250:Bê tông mác 250 là loại bê tông có cấp độ bền là B20 và có cường độ chịu nén là 25.69 Mpa.
  • M300: Mác bê tông 300 là loại bê tông có cấp độ bền là B22.5 và có cường độ chịu nén là 28.90 Mpa.
  • M400:Mác bê tông 400 là loại bê tông có cấp độ bền là B30 và có cường độ chịu nén là 38.53 Mpa.
  • M500:Mác bê tông 500 là loại bê tông có cấp độ bền là B40 và có cường độ chịu nén là 51.37 Mp.
  • M600:Mác bê tông 600 là loại bê tông có cấp độ bền là B45 và có cường độ chịu nén là 57.80 Mpa.

Ngày nay với các phụ gia người ta có thể sản xuất ra bê tông đạt M1000 – M1500.

Một số hình ảnh thi công đổ bê tông sàn M250 tại công trình do Cát Mộc Group thực hiện:

Cách xác định mác bê tông như thế nào?

Để xác định mỗi mác bê tông thực tế thì tối thiểu cần phải có một tổ mẫu lấy tại hiện trường.

Nó sẽ bao gồm 3 mẫu bê tông đồng nhất về vị trí và cách thức lấy mẫu và điều kiện bảo dưỡng

Một số hình ảnh bảo dưỡng bê tông sàn tại công trình do Cát Mộc Group thực hiện:

 

Đối với các kết cấu lớn, các tổ mẫu trên cùng một kết cấu phải ở những vị trí khác nhau.

Đồng thời số lượng của chúng đủ lớn để mang tính đại diện được cho toàn bộ kết cấu đó.

Giá trị trung bình của ứng suất nén tại thời điểm phá hủy (do nén mẫu) của cả 3 mẫu trong tổ mẫu, được lấy để xác định mác của bê tông (tuổi 28 ngày).

Nếu thời điểm nén tổ mẫu không phải là 28 ngày sau khi bê tông ninh kết (thường là 3 hay 7 ngày sau).

Vậy thì mác bê tông được xác định gián tiếp qua biểu đồ phát triển cường độ bê tông chuẩn tương ứng.

Đồng thời các kết quả nén mẫu ở tuổi 3 hay 7 ngày là các kết quả kiểm tra nhanh và chưa chính thức.

Kết quả nén mẫu ở tuổi 28 ngày mới được coi là mác của bê tông thực tế.

Kết cấu bê tông tại chỗ được coi là đạt yêu cầu về mác thiết kế khi giá trị trung bình của từng tổ mẫu không được nhỏ hơn mác thiết kế.

Vậy nhưng đồng thời phải không có mẫu nào trong các tổ mẫu có kết quả thí nghiệm dưới 85 % mác thiết kế.

Công thức trộn bê tông đúng mác bê tông theo tỷ lệ cấp phối

Cách trộn bê tông đúng Mác bê tông theo tỷ lệ, cách trộn vữa xây đúng mác giúp cho bê tông được chất lượng và làm việc hiệu quả nhất.

Bê tông là hỗn hợp gồm cát + đá + nước + xi măng. Vậy trộn thế nào để đạt đúng Mác theo quy định? Hầu hết, trên bao bì xi măng có ghi tỷ lệ trộn cho 1 m3 bê tông. Ví dụ:

Bê tông Mac 100:  320 kg xi măng + 1060 kg cát + 260 lít nước thì tỷ lệ trộn là: 6.4 bao Xi măng +1060 lít cát + 260 lít nước tương đương với 1 bao xi măng: 165.6 lít cát : 40.6 lít nước.

Lấy thùng sơn 18 lít để làm chuẩn thì tỷ lệ trộn bê tông của từng loại mác sẽ là:

Bê tông mác 200: 1 bao xi măng + 4 thùng cát + 7 thùng đá

Bê tông mác 250: 1 bao xi măng + 3.5 thùng cát + 6 thùng đá

Bê tông mác 300: 1 bao xi măng + 2 thùng cát + 4 thùng đá

Trên đây là những thông tin chia sẻ về cách tính mác bê tông để tính khối lượng bê tông dựa vào bảng cấp phối bê tông của tất cả loại mác được sử dụng trong xây dựng.

Thông tin bởi các kỹ sư Cát Mộc Group.

 

 

 

Call Now