THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÝ KINH LUÂN
  • Diện tích xây dựng: 273m2
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Gò Vấp, TP.HCM

Call Now