• CĐT: LÝ CẨM THU
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: nhà phố 3 tầng_100 m²
  • Địa chỉ: Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Call Now