THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LƯƠNG THỊ HUYỀN
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: Nhà mái Thái – 2 tầng
  • Diện tích đất: 196m2
  • Địa chỉ: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

 

Call Now