THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Lương Thị Huyền

ĐỊA CHỈ: Bình Dương

QUY MÔ: 2 tầng

KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 3,1 tỷ đồng