THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Lê Văn Diệp

ĐỊA CHỈ: Quận 6, TP. HCM

QUY MÔ: 5 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020