THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


Chủ đầu tư: Lê Trung Đức


Địa chỉ: Đồng Nai


Diện tích khu đất: 


Quy mô: 2 Tầng


Năm thiết kế: 2021-2021

Call Now