THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ TẤN LÂN
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Diện tích đất: 464 m2
  • Diện tích xây dựng: 211 m2
  • Địa chỉ: Kon Tum

Call Now