THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: nhà phố 4 tầng_110 m2
  • Địa chỉ: KDC Vina Nam Phú, huyện Nhà Bè

 

Call Now