THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Lê Nguyễn Thị Thu Nguyệt

ĐỊA CHỈ: Nhà Bè

QUY MÔ: 4 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

Call Now