THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ NGỌC TÂN
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Biệt thự 2 tầng
  • Diện tích đất: 387,7m2
  • Địa chỉ: Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Call Now