THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Lê Long Hải

ĐỊA CHỈ: Bình Phước

QUY MÔ: 2 tầng

TỔNG DIỆN TÍCH: 264 m²

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020