THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ LONG HẢI
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: Nhà phố 2 tầng
  • Diện tích đất: 122,5m2
  • Địa chỉ: Bình Phước

Call Now