THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CDT: Lê Hương Lan

ĐỊA CHỈ: Kiên Giang
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 3.8 tỷ đồng