THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ HỒNG SƠN
  • Qui mô: 90m2
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Quận 7, TP.HCM

Call Now