THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ HỒNG SƠN
  • Diện tích: 90m2
  • Quy mô: 3 tầng
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Quận 7, TP.HCM

Call Now