THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Lê Dật Long

ĐỊA CHỈ: Quận 12, TP.HCM
QUY MÔ: 2 tầng