THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ DẬT LONG
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà mái thái – 2 tầng
  • Diện tích đất: 220,7m2
  • Địa chỉ: Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now