THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • Tên công trình: LÀNG SEN HEALTHCARE & MASSAGE
  • Năm thiết kế: 2023
  • Quy mô: 8 tầng
  • Địa chỉ: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Call Now