THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÂM NGỌC THUẬN
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích đất: 79,6m2
  • Diện tích xây dựng: 56m2
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Địa chỉ: Quận 11, TP.HCM

Call Now