THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LA CẢNH MINH
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: Nhà phố 5 tầng
  • Diện tích đất: 51,9m2
  • Địa chỉ: Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now