THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LA CẢNH MINH
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: nhà phố 5 tầng_50 m2
  • Địa chỉ: Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now