THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LA CẢNH MINH
  • Quy mô: 5 tầng
  • Diện tích đất: 51,9m2
  • Địa chỉ: Quận 8, Hồ Chí Minh
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020

Call Now