THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: La Cảnh Minh

ĐỊA CHỈ: Quận 8, Tp. HCM

QUY MÔ: 5 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

Call Now