THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HUỲNH VĂN TÙNG
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích đất: 103.5m²
  • Địa chỉ: Cần Thơ
  • Năm thiết kế: 2023
  • Năm hoàn thành: 2023

Call Now