THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Huỳnh Trung Hiếu

ĐỊA CHỈ: Kiên Giang

QUY MÔ: 2 tầng

KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 10 tỷ đồng