THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Huỳnh Trung Hiếu

ĐỊA CHỈ: Kiên Giang

QUY MÔ: 2 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now