THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HUỲNH THỊ MỸ PHƯỢNG
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích xây dựng: 154m2
  • Năm thiết kế: 2021

Call Now