THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HUỲNH THỊ HỒNG
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô công trình: Nhà phố 4 tầng
  • Địa chỉ: An Giang

Call Now