THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HUỲNH NGUYỄN ANH KHOA
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích xây dựng: 86m2
  • Năm thiết kế: 2021
  • Địa chỉ: Đồng Nai

Call Now