THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HUỲNH MINH LÂM
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: Biệt thự vườn – 2 tầng
  • Diện tích đất: 4000m2
  • Địa chỉ: Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

 

Call Now