THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Huỳnh Minh Lâm

ĐỊA CHỈ: Phú Quốc
QUY MÔ: 2 tầng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 4,5 tỷ đồng