THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HUỲNH KIẾT VUI
  • Quy mô: 4 tầng</>
  • Diện tích đất: 71,1m2
  • Diện tích xây dựng: 63,8m2
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Địa chỉ: Quận 10, TP.HCM

Call Now