THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Quốc Duy

ĐỊA CHỈ: TP.HCM
QUY MÔ: 1 tầng, 1 lửng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 327 triệu đồng/