THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN QUỐC DUY
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Shophouse – 1 tầng + 1 lửng
  • Diện tích: 78,75m2
  • Địa chỉ: Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now