THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Hồng Lưu Tuấn

ĐỊA CHỈ: Cần Thơ
QUY MÔ: 3 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 483 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1,6 tỷ đồng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 2,9 tỷ đồng