THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT:  HOÀNG TRẦN ANH KHOA
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô công trình: Nhà phố 2 tầng – Sân thượng
  • Diện tích đất: 120 m2
  • Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now